עדן תיכון חיווט בעמ

שירותים

עדן תיכון חיווט בע"מ - עקרונות תיכון החיווט:

 

• שילוב צוות תיכון החיווט לאורך כל חיי הפרויקט כבר משלב השיווק יביא לחסכון בהוצאות , קיצור שלב התיכון והמימוש, עדכוני תיכון קלים ותחזוקה קלה על ידי הלקוח.

• הגדרות התכן חייבות לכלול את תכן החשמל והחיווט ובאות בשילוב להגדרות התכן המערכתי והתכן המכאני בפרויקט.

• עבודה אינטגרטיבית בין צוותי התיכון - מערכתי - מכאני וחיווט תביא למזעור הסיכונים בשלבי התכן והמימוש של הפרויקט.

• תיכון חיווט בהתאם לתקנים מוכרים ומאושרים מאפשר תהליך רישוי קל מהיר ובטוח.

• הידע על שימוש בחומרים מאושרים ונגישים בקלות מקטין עלויות, קישור ישיר ליצרני החומר וליצרני החיווט מאפשר בקרה קלה על התהליך. 

• הכנת החומר ההנדסי בצורה מובנת (שרטוטים ובסיסי נתונים) מאפשרת בניית תהליכי יצור, תהליכי התקנה , מערכי בדיקה והכנת ספרות טכנית בצורה ישירה ללא צורך בהכנה ועדכון נוספים.

• תכן החיווט מבוצע תוך מחשבה על אפשרות קישור בסיסי הנתונים של החיווט למערכות רכש ובקרת תצורה מפעלית. 
 

© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ