עדן תיכון חיווט בעמ

שירותים

ליווי התקנות:
 

• הידע והניסיון הרב בעבודה מול לקוחות שונים בעולם מאפשר קיצור זמני התקנה וקרקוע המטוסים.

• בסקרים מוקדמים אשר יבוצעו על ידי צוות תיכון החיווט יבחנו כל האלמנטים של ביצוע ההתקנה: אפשרויות ההתקנה , תהליך ביצוע ניתוב החיווט בפועל, כלי עבודה , צוותים, תנאי סביבה , נוהלי עבודה של הלקוח, תהליכי הבדיקה הנדרשים ותהליכי האישור.

• הזוודים לביצוע התקנות החיווט יתוכננו בצורה אשר תאפשר זיהוי מהיר על ידי גורמי המכס, פריסה קלה בשטח והתקנה מהירה.

• לפני יציאה להתקנה יבוצע סקר מוכנות להתקנת החיווט אשר יכלול את בחינת המוכנות של כל האלמנטים של ההתקנה: מטוסים, זוודים, ציוד, צוותים, אישורים וכו'.

• עבודת התקנת "אב הטיפוס"  של החיווט תתבצע תוך ליווי צמוד של המהנדס המתכנן , תוך הקפדה על עבודה בהתאם לנוהלי התעופה וכן הקפדה על נוהלי הלקוח ואורחות חייו.

• יבוצע רישום מדויק בהתאם לנוהלי הלקוח על שלבי הפרוק וההתקנה אשר מבוצעים על המטוס.

• אימון והכשרת צוותי הלקוח בנושא התקנה וטיפול בחיווט יבוצע על ידי המהנדס המתכנן וצוות המתקינים.

 

© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ