עדן תיכון חיווט בעמ

שירותים

מסמכים הנדסיים:

:תיכון החיווט בעדן תיכון חיווט בע"מ מבוצע בהתאם לתקני התעופה המחמירים כדוגמת:
 

 • SAE International
  SAE - AS50881 Wiring Aerospace Vehicle:

This specification covers all aspects from the selection through installation of wiring and wiring devices and optical cabling and termination devices used in aerospace vehicles. Aerospace vehicles include manned and unmanned airplanes, helicopters, lighter-than- air vehicles, missiles and external pods.
 

 •  U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
 1.  AC 43.13-1B   CHAPTER 11. AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEMS.
 2. AC No. 25.1701-1 Certification of Electrical Wiring Interconnection Systems on Transport Category Airplanes
 • European Aviation Safety Agency.
 1. CS 25.1729 Instructions for Continued Airworthiness; EWIS
 2.  CM – ES – 002 Issue: 01: Electrical Wiring Interconnection System Instructions for Continued Airworthiness:
  The purpose of this Certification Memorandum is to provide specific guidance for developing Instructions for Continuing Airworthiness (ICA) with regard to Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) for CS-25 large airplanes.
© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ