עדן תיכון חיווט בעמ

שירותים

תיכון החיווט בעדן תיכון חיווט בע"מ מבוצע בהתאם לתקני התעופה המחמירים כדוגמת:

SAE International
SAE - AS50881 Wiring Aerospace Vehicle:
This specification covers all aspects from the selection through installation of wiring and wiring devices and optical cabling and termination devices used in aerospace vehicles. Aerospace vehicles include manned and unmanned airplanes, helicopters, lighter-than- air vehicles, missiles and external pods.

U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
AC 43.13-1B   CHAPTER 11. AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEMS.
AC No. 25.1701-1 Certification of Electrical Wiring Interconnection Systems on Transport Category Airplanes
European Aviation Safety Agency.
CS 25.1729 Instructions for Continued Airworthiness; EWIS
CM – ES – 002 Issue: 01: Electrical Wiring Interconnection System Instructions for Continued Airworthiness:
The purpose of this Certification Memorandum is to provide specific guidance for developing Instructions for Continuing Airworthiness (ICA) with regard to Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) for CS-25 large airplanes.

תוכנות חיווט:

לעדן תיכון חיווט בע"מ התמחות במספר תוכנות לתיכון חיווט:

• WCS/ ZwCad

חבילת התוכנה  WCS פותחה על ידי Hammer  ומשמשת להכנת שרטוטי חשמל ויצירת בסיס נתונים המיוחסים לשרטוטים אלו. השימוש הבסיסי בתוכנת AutoCAD עם תוספת של תפריטי מקרו ייחודיים יאפשרו למשתמש יצירת שרטוטי חשמל בצורה קלה ומהירה. בסיס הנתונים אשר בדרך כלל מוכן ידנית לאחר השלמת השרטוט, ייווצר מתוך שרטוטים אלו בצורה אוטומטית.
חבילת התוכנה WCS תספק את שרטוטי יצור החיווט BLO, שרטוטי המערכת WIRING DIAGRAMS , בסיס הנתונים הנדרש לייצור החיווט , התקנת החיווט ובדיקות החיווט בייצור ולאחר ההתקנה במטוס.
בקרת התצורה על שרטוטי החיווט ובסיס הנתונים מתבצעת בצורה קלה ופשוטה וללא צורך במערכות חיצוניות, ניתן להעביר את כל בסיס הנתונים למערכות בקרה תצורה מפעליות בצורה קלה.

• HarnesSys

תוכנה לתיכון חיווט במטוסים אשר פותחה על ידי התעשייה האווירית לישראל בע"מ.
כלים מובנים גראפית:
נתונים מוזנים באמצעות חבילת כלים גרפיים שHarnesSYS מספק להגדרת מערכות החשמלית, מציג בקלות את הקשר ההגיוני בין רכיבי מערכת, רשימות חלקים, רשימות החיווט, רשימת הציוד והגדרת הצורה לרתום הפיסי של הכבל.
שלמויות נתונים:
HarnesSYS מבטיח שלמויות נתונים על ידי ביטול כפילויות. כל פריט מידע מופיע פעם אחת בלבד במערכת, למרות שקיימים מופעים רבים ברחבי HarnesSYS במסמכים השונים, כגון:
דיאגרמות בלוק, תרשימי Pin-to-Pin ומערכת Schematic, רשימות החיווט ורשימות ציוד, שרטוטי פריסה, וכו '
ניהול תצורה:
מערכות חשמל משתנות במטוסים למספר רב של גרסות שונות, כתוצאה מדרישות לקוח ודרישות הנדסיות לאפשרויות ספציפיות ו / או וריאציות. HarnesSYS שומר ניהול תצורה מלא, מעקב ועדכון כל גרסה של מערכות החשמל לכל אורך מחזור החיים של המוצר. מסמכים שפורסמו HarnesSYS יכולים להיות מועברים למערכת ניהול מסמכים חיצונית.
HarnesSYS שולט גם בגישה לכל תיעוד העיצוב בהתאם להרשאות משתמש.

• PTC Creo Schematics

חבילת תוכנה של PTC
תכונות ויתרונות
• יצירת שרטוטים סכמטיים חשמליים במהירות ובקלות, מאפשר תיעוד מלא של מערכות ללא קשר למורכבות המערכת.
• רב תחומי, כולל יכולות ל: חיווט, צנרת, ושרטוטים הידראוליים.
• מותאם באופן מיטבי לניתוב כבלים וצנרת 3D בתוך PTC Creo
• יכולת מרובת משתמשים מאפשרת יעילות רבה יותר בזמן תיכון במקביל של מספר מתכננים.
• חבילה שלמה של כלים ליצירת דיאגרמות המקלה על שימוש חוזר בעיצוב ואוטומציה בתהליכי פיתוח המוצרים.

© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ