עדן תיכון חיווט בעמ

פרויקטים

הסטורית הפרויקטים
חזרה למאמרים

מטוסי קרב:


חיל האוויר הישראלי - הגדרת תהליך השבחות החיווט והשתתפות בהובלת הפרויקטים.

• השבחת קורנס 2000 אשר כללה החלפת חיווט לכלל מערכות המטוס תוך שילוב של מערכות אוויוניקה קשר ניווט וחימוש חדשות. פרויקט הפיתוח בוצע ע"י צוותים של חיל האוויר בשילוב התעשייה האווירית כאשר תיכון החיווט בוצע בחיל האוויר תוך שילוב היצור הייצור אשר בוצע במת"א ירושלים וההתקנה שבוצעה בבדק מטוסים.

• השבחת יסעור 2000 - מסוקי היסעור של חיל האוויר הישראלי, שעברו השבחה טכנולוגית, מכונים "יסעור 2000". 

ההשבחה כללה התקנת חליפה אוויוניקה חדשה ומערכת חיווט חדשה בטכנולוגיות יצור והתקנה מתקדמים.

• תיכון וביצוע שינויים והשבחות הכוללים מערכות חדשות, חשמל וחיווט במגוון מטוסי החייל מהתקנות במסוקים דרך שינויים במטוסי הקרב ושינויים במטוסי התובלה ועד הסבות למטוסי הסיור.

חיל האוויר התורכי TuAF  Turkish Air Force

• השבחת F4E  לחיל האוויר התורכי - החלפת חיווט כוללת במסגרת ההשבחה של חליפת אוויוניקה וחימוש חדשים.
• התקנת מערכות הגנה כנגד טילים למסוקי 212 BELL ומסוקי 17 MI.

מטוסי תובלה

חיל האוויר הדרום קוראני ROKAF
• תיכון יצור וליווי התקנה למערכות הגנה ל"א על מטוסי F/RF4E F5 ;
• תיכון יצור וליווי התקנה למערכות ניווט על מטוס 130-C הרקולס.

חיל האוויר הליטאי:

• תיכון , שילוב והתקנת מערכת למניעת התנגשות TCAS אמריקאית על מטוסי אנטונוב 26 AN רוסיים של חיל האוויר הליטאי תוך שילוב בין נתוני ניווט בסטנדרט מערבי לנתוני תצוגה בסטנדרט מזרחי.
תיכון הסבות והתקנות במטוסים בחו"ל
• גרמניה, קוריאה, סלובניה, תורכיה, גרוזיה, ליטא, בולגריה, פולין, מזרח אסיה אפריקה ועוד. בכל אחד מהפרויקטים הללו עבודת תיכון ייצור וליווי התקנה ובנוסף מול רשויות התעופה המקומיים לצורך רישיון המטוסים בתחום הצבאי/האזרחי.

תעופה אזרחית

ישראויאשיין בע"מ:

• אחריות על פיתוח האוויוניקה וחשמל של מטוס נוסעים חדש ST-50  החל משלב הרעיון ועד שלב הטסת מטוס ההדגמה (Prove Of Concept). בשילוב חברת "סירוס" CIRRUS ממינסוטה בארה"ב, מקום בו בוצע תכנון כלי הטייס.
• עבודה מול ספקי מערכות מוטסות וכן עבודה על רישיון המטוס מול רשות התעופה האמריקאית ה- FAA.
• ייצור, התקנה, ניסויי טיסה ורישיון המטוס בארץ מול רשות התעופה האזרחית.

הסבות והתקנות במטוסים אזרחיים:

• תיכון ייצור וליווי התקנה של הסבות מטוסי BOOING 767 מנוסעים למטען.
• תיכון ייצור וליווי התקנה של התקנת מערכות להגנה בפני טילים על מטוסי 737  Boeingועל מטוסי    Boeing 767 של אל-על .

מטוסי סיור ואימון

חיל האוויר הסלובני :

• הסבת מטוס הפילטוס PC-9M עבור חיל האוויר הסלובני.

פרויקט הסבת מטוסי מנהלים למטוסי משימה מיוחדים.
• ניהול טכני של פרויקט הסבת מטוס מנהלים למטוס משימה. הפרויקט הובל כקבלנות ראשית וכלל את כל האלמנטים משלב השיווק, שלב התכן, היצור והכנה לניסויי הקרקע וניסויי הטיסה. במסגרת הפרויקט בוצעה הסבה מסיבית של המטוס לקליטה והתאמה של מערכות מודיעין חזותי, מודיעין תקשורתי ומערכות תקשורת שונות. התקנת מערך אנטנות, שילוב מערכות מכאניקה, אוויוניקה, חשמל ומיזוג במטוס. כמו כן בוצע תיכון וייצור קרונות פיקוד ובקרה קרקעיים.

תיכון שינויים והתקנות בארץ
• במטוסי חיל האוויר, עבודות עבור מפא"ת/משהב"ט ורפא"ל, עבודה מול אלת"א/להב/בדק/תע"א כולל פרויקטי הסבות מטוסי נוסעים למטען. במסגרת זו עבודה מול מינהל התעופה האזרחית.
 

 

© 2021 כל הזכויות שמורות ללקוח בע"מ